Metodyka

Poznaj naszą metodykę

Szkolenia, warsztaty i kursy prowadzone są autorską metodą opracowaną przez Zdzisławę i Czesława Tubaj na podstawie dorobku naukowego autorytetów z zakresu badań nad mózgiem, zapamiętywaniem i czytaniem (między innymi Tony Buzan , Oleg A. Kuznecov i Lev N.Chromov ). Nieustannie czerpiemy również z własnych doświadczeń wynikających z obserwacji i przeprowadzonych zajęć praktycznych.

Ponieważ podstawą zarówno kształcenia, jak i funkcjonowania na zaawansowanym poziomie intelektualnym jest proces czytania, praca nad jego prawidłowym uformowaniem stanowi trzon kursu. Każdemu z uczestników gwarantujemy uzyskanie co najmniej tak zwanego naturalnego tempa czytania, wynoszącego 600-1200 słów na minutę, przy jednoczesnym wysokim zrozumieniu tekstu. Dla porównania jest to tempo wystarczające do przeczytania 150 stron tekstu w ciągu godziny z pełnym zrozumieniem jego treści.

Zajęcia odbywają się w małych grupach od 5 do12 osób (w przypadku grup dziecięcych do 10 osób), dzięki czemu prowadzący ma możliwość monitorowania wyników pracy każdego uczestnika oraz skorygowania ewentualnych błędów.

Podstawę nauki stanowi komplet podręczników z odpowiednio dobranymi ćwiczeniami, mającymi na celu kształtowanie i doskonalenie umiejętności oraz zestaw akcesoriów i pomocy edukacyjnych.

Dzięki regularnemu przeprowadzaniu testów uczestnicy mogą na bieżąco śledzić własne postępy w zwiększaniu tempa czytania i rozumienia tekstu.

Szybkie czytanie

Trening poprawy koncentracji, percepcji i pamięci

 • nauka technik przyspieszających proces czytania przy jednoczesnym podniesieniu stopnia zapamiętywania i zrozumienia tekstu
 • eliminacja błędów popełnianych podczas czytania i kształtowanie właściwych nawyków
 • skuteczne zwiększanie ilości tekstów czytanych i przyswajanych w ciągu godziny (o co najmniej 300%).
 • synchronizacja funkcji półkul mózgowych
 • szybkie opanowanie znużenia i zmęczenia
 • ćwiczenia pamięci
 • poprawa koncentracji uwagi
 • poszerzanie pola widzenia
 • umiejętność relaksacji
 • nauka żonglowania

Techniki uczenia się i zapamiętywania

Notowanie nielinearne

 • obszar wiedzy naukowej: zapamiętywanie pojęć, klasyfikacji, słówek z języka obcego, dat historycznych
 • informacje z zakresu życia codziennego wykorzystywane w szkole, w pracy i życiu prywatnym: numery kont, PIN, NIP, hasła dostępu, numery telefonów
 • techniki pracy z tekstem
 • technika sporządzania "Map Myśli",
 • stosowanie słów-kluczy, symboli, kolorów, elementów przestrzennych zwiększających szybkość zapisu potrzebnych informacji oraz ułatwiających ich zapamiętanie
 • nauka dostrzegania całościowego charakteru tematu oraz powiązań pomiędzy poszczególnymi jego elementami.

Prowadzony podczas kursu trening ma na celu:

 • zwiększenie tempa czytania minimum od trzech do pięciu razy przy jednoczesnym podniesieniu poziomu rozumienia tekstu
 • eliminację błędów czytelniczych
 • nauczenie właściwego sposobu koncentracji uwagi
 • rozwijanie pamięci sensorycznej, krótkotrwałej, długotrwałej
 • poszerzenie pola widzenia - obejmowanie jednorazowo wzrokiem dużej grupy wyrazów lub wersów
 • skrócenie czasu fiksacji - wybierania porcji informacji (czasu zatrzymywania wzroku na grupie wyrazów)
 • likwidację fonetyzacji i subwokalizacji - powtarzania w myślach lub szeptem czytanych wyrazów
 • eliminację regresji czytelniczej - powracania wzrokiem do już przeczytanych wyrazów
 • praktyczną naukę wybranych technik pamięciowych, między innymi haków, zakładek liczbowych, łańcuchowej metody skojarzeń,techniki słów zastępczych, pomocnej przy uczeniu się słówek z języków obcych
 • nabycie umiejętności relaksu
 • ukształtowanie właściwych nawyków uczenia się i motywacji do pracy intelektualnej
 • synchronizację półkul mózgowych - aktywizację zwłaszcza prawej półkuli odpowiedzialnej między innymi za wyobraźnię oraz kreatywne myślenie, czyli elementów istotnych dla skutecznej nauki
 • właściwe planowanie i organizowanie czasu nauki własnej
 • praktyczną naukę notowania nielinearnego - Map Myśli
 • eliminację błędów ortograficznych i wzbogacenie słownictwa

Dane kontaktowe

ul. Wąsowiczów 10

33-320 Nowy Sącz

 

Email: nowysacz@szybkieczytanie.org

Tel: 502 628 348

Nasze oddziały w Małopolsce

Nasze oddziały w woj. śląskim