Kursy

Cele naszych kursów:

 • zwiększenie szybkości czytania przynajmniej 3 do 5 razy przy równoczesnej poprawie stopnia zapamiętywania i rozumienia czytanego tekstu
 • nabycie umiejętności koncentracji
 • wyćwiczenie pamięci sensorycznej, krótkotrwałej i długotrwałej
 • rozwinięcie wyobraźni i kreatywnego myślenia
 • poprawa synchronizacji półkul mózgowych
 • poszerzenie pola widzenia
 • opanowanie umiejętności notowania przestrzennego za pomocą Map Myśli
 • poznanie technik pamięciowych w praktyce
 • wyćwiczenie metod efektywnego uczenia się, które skrócą czas nauki minimum trzykrotnie
 • ukształtowanie silnej motywacji do nauki i pracy
 • poznanie technik relaksacyjnych
 • nauka planowania i gospodarowania własnym czasem
 • ogólny wzrost sprawności percepcyjnej i intelektualnej

Jakie kursy oferujemy

Kurs 8 tygodniowy

Czas trwania 8 tygodni
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 3 godziny

Cele kursu

•    Zwiększenie tempa czytania od trzech do pięciu razy wraz ze wzrostem stopnia rozumienia czytanego tekstu
•    Poznanie technik pamięciowych i metod efektywnego uczenia się, które skrócą czas nauki  
•    Nabycie umiejętności relaksacji i koncentracji uwagi
•    Ćwiczenia pamięci oraz rozwój wyobraźni i kreatywności  
•    Wykształcenie pozytywnej motywacji do nauki i pracy intelektualnej
•    Nauka planowania i zarządzania czasem
Liczba osób
Cena za osobę
1 osoba
980zł
Zniżki cenowe dla grup zorganizowanych (minimum dwie osoby zapisujące się na ten sam kurs)
2 osoby
940zł
3 osoby
900zł
4 osoby
860zł

Kurs dla dzieci 8 do 12 lat

Kurs jest przeznaczony dla dzieci o różnym stopniu rozwoju umiejętności czytania – zarówno czytających płynnie, jak i mających z płynnością trudności. W zależności od wyjściowego poziomu czytania koncentrujemy się na innych aspektach wspomagania rozwoju. Praca odbywa się  w małych grupach, dzięki  czemu istnieje możliwość indywidualnego dostosowania programu i ćwiczeń do potrzeb i możliwości uczestnika.

Czas trwania 6 tygodni
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny

Czas trwania 8 tygodni
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 3 godziny

Kurs ma na celu

•    Zwiększenie szybkości czytania przy równoczesnym zwiększeniu stopnia rozumienia,
•    Nabycie umiejętności koncentracji uwagi,
•    Rozwijanie wyobraźni,
•    Wzbogacanie słownictwa,
•    Ukształtowanie właściwych nawyków uczenia się,
•    Eliminację błędów ortograficznych,
•    Wprowadzenie ćwiczeń usprawniających  pracę mózgu, technik pamięciowych oraz Map Myśli
Liczba osób
Cena za osobę
1 osoba
980zł
Zniżki cenowe dla grup zorganizowanych (minimum dwie osoby zapisujące się na ten sam kurs)
2 osoby
940zł
3 osoby
900zł
4 osoby
860zł

Kurs dla firm i instytucji

Czas trwania do ustalenia od 2 do 12 tygodni
Częstotliwość i czas trwania do ustalenia od 1 do 3 spotkań w tygodniu
Czas trwania spotkania od 2 do 4 godzin

Przedstawiona opcja kursowa jest przygotowywana w sposób indywidualny dla każdego zamawiającego - w zależności od potrzeb, dotyczy to programu zajęć jak i ich strony organizacyjnej. Dostosowujemy się do możliwości czasowych klienta.
Wycena kursu jest szacowana indywidualnie i uzależniona od 3 czynników:
- ilości osób uczestniczących w kursie
- ilości godzin jaką kurs obejmuje
- lokalizacji, odległości - jeżeli kurs odbywa się w siedzibie zamawiającego

Korzyści udziału w kursie

• Wzrost tempa czytania przy równoczesnym zwiększeniu rozumienia tekstu
• Usprawnienie pamięci sensorycznej, krótkotrwałej, długotrwałej
• Bardziej efektywne przetwarzanie danych oraz skrócenie czasu przyswajania jednostki informacyjnej
• Poznanie technik efektywnego uczenia się, nielinearnego notowania oraz relaksacji
• Zwiększenie ogólnej sprawności intelektualnej i funkcjonowania poznawczego
Przedstawiona opcja kursowa jest przygotowywana w sposób indywidualny dla każdego zamawiającego - w zależności od potrzeb. Dotyczy to programu zajęć, jak i strony organizacyjnej. Dostosowujemy się do możliwości czasowych klienta.

Wycena kursu jest szacowana indywidualnie i uzależniona od 3 czynników:

- ilości osób uczestniczących w kursie

- ilości godzin jaką kurs obejmuje

- lokalizacji, odległości - jeżeli kurs odbywa się w siedzibie zamawiającego

Kurs indywidualny

Czas trwania według ustaleń z klientem
Zajęcia odbywają się według ustaleń z klientem

W cenę wliczony jest dojazd do klienta !

Przedstawiona cena dotyczy pełnego kursu obejmującego 24 godziny zegarowe.
W przypadku dzieci do lat 12 są to 24 godziny lekcyjne.
Harmonogram spotkań jest ustalany indywidualnie.
W kursie indywidualnym może uczestniczyć więcej niż jedna osoba (na przykład członkowie rodziny lub grupy znajomych), wówczas ceny kształtują się następująco:

Cele kursu

•    Podniesienie tempa czytania minimum od trzech do pięciu razy wraz ze wzrostem poziomu rozumienia  czytanego tekstu
•    Poprawa pamięci, koncentracji uwagi
•    Poznanie technik efektywnego uczenia się
•    Nauka relaksacji i sprawnego opanowywania stresu szkolnego i zawodowego
•    Ukształtowanie właściwych nawyków pracy intelektualnej, zwiększenie motywacji do nauki
•    Eliminacja błędów czytelniczych
•    Rozwój kreatywności i wyobraźni
Liczba osób
Cena za osobę
1 osoba
2600zł
Zniżki cenowe dla grup zorganizowanych (minimum dwie osoby zapisujące się na ten sam kurs)
2 osoby
1700zł
3 osoby
1400zł
4 osoby
1250zł

Kurs 6 tygodniowy

Czas trwania 6 tygodni
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 2 godziny

Co osiągniesz?

•    Zwiększysz swoje tempo czytania minimum trzy do pięciu razy z dużym stopniem zrozumienia czytanego tekstu.
•    Poznasz techniki pamięciowe i metody efektywnego uczenia się, które w stopniu znacznym skrócą Twój czas nauki
•    Nabędziesz umiejętności relaksacji i koncentracji uwagi
•    Rozwiniesz swoją wyobraźnię i pamięć
•    Ukształtujesz właściwe nawyki uczenia się oraz nabędziesz właściwą motywację do  pracy intelektualnej
•    Nauczysz się planowania zarządzania własnym czasem.
Liczba osób
Cena za osobę
1 osoba
980zł
Zniżki cenowe dla grup zorganizowanych (minimum dwie osoby zapisujące się na ten sam kurs)
2 osoby
940zł
3 osoby
900zł
4 osoby
860zł

Kurs weekendowy

Czas trwania 8 tygodni
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 3 godziny

Czas trwania 6 tygodni
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 4 godziny

Czas trwania 4 tygodnie
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 6 godzin

Co osiągniesz?

•    Zapoznasz się z metodami eliminującymi złe nawyki i błędy czytelnicze, poznasz technikę czytania efektywnego, a tym samym zwiększysz swoje tempo czytania minimum trzykrotnie
•    Otrzymasz wskazówki do stosowania w procesie uczenia się technik pamięciowych (w tym Map Myśli), które skrócą Twój czas nauki.
•    Nabędziesz umiejętności relaksacji i koncentracji
•    Rozwiniesz swoją wyobraźnię i pamięć
Liczba osób
Cena za osobę
1 osoba
980zł
Zniżki cenowe dla grup zorganizowanych (minimum dwie osoby zapisujące się na ten sam kurs)
2 osoby
940zł
3 osoby
900zł
4 osoby
860zł

Kurs intensywny

Czas trwania 4 tygodnie
Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po 2 godziny lub 2 razy w tygodniu po 3 godziny

Korzyści udziału w kursie

•    Minimum trzykrotny wzrost tempa czytania  przy równoczesnym zwiększeniu poziomu rozumienia tekstu
•    Nauka metod eliminujących niewłaściwe nawyki i błędy czytelnicze
•    Ogólny wzrost umiejętności poznawczych
•    Poznanie i stosowanie w praktyce metod efektywnego uczenia się
•    Nauka zarządzania czasem nauki własnej
•    Nabycie umiejętności relaksacji i koncentracji
•    Rozwój wyobraźni, kreatywności i pamięci
Liczba osób
Cena za osobę
1 osoba
980zł
Zniżki cenowe dla grup zorganizowanych (minimum dwie osoby zapisujące się na ten sam kurs)
2 osoby
940zł
3 osoby
900zł
4 osoby
860zł

Kurs dla zaawansowanych

Czas trwania 12 tygodni
Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 2 godziny z prowadzącym i lekcje do samodzielnego wykonania w domu.

Kurs przeznaczony dla osób, które ukończyły kurs podstawowy i ma na celu utrwalenie nabytych umiejętności, a także ich podwyższenie. Program kursu zawiera ćwiczenia o zwiększonym stopniu trudności.
Zwiększony został nacisk na stopień rozumienia czytanych tekstów.
Liczba osób
Cena za osobę
1 osoba
980zł
Zniżki cenowe dla grup zorganizowanych (minimum dwie osoby zapisujące się na ten sam kurs)
2 osoby
940zł
3 osoby
900zł
4 osoby
860zł

Dane kontaktowe

ul. Wąsowiczów 10

33-320 Nowy Sącz

 

Email: nowysacz@szybkieczytanie.org

Tel: 502 628 348

Nasze oddziały w Małopolsce

Nasze oddziały w woj. śląskim